Hestraskolan

Under 2018-2019 var vi en av entreprenörerna i nybyggnationen av Hestraskolan. Vi utförde all inomhus- och utomhusmålning.